Cảm Ơn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt mua hàng tại Card Visit Thông Minh, sau khi nhận được thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất và gửi đến tay bạn trong 02 - 03 ngày tới. Trân trọng cảm ơn!